VÅRT MILJÖ ANSVAR:
Det du som gäst på Restaurang Hangar 5 blir serverad ska vara bra val för både hälsa, miljö och ekonomi. Det vill säga en riktigt hållbar måltid vare sig det är frukost, energipaus eller lunch. Vårt hållbarhetsarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi strävar efter att sätta så lite avtryck som möjligt på vår gemensamma miljö.

Genom att:

  • I samspel med våra leverantörer, gäster och andra samarbetspartners ska vi arbeta för att minska miljöbelastningen.
  • Miljöaspekter ska beaktas i alla led och vi ska sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkan i vår verksamhet där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
  • Vi ska vara lyhörda för myndigheternas, omvärlden och övriga intressenters miljöönskemål och krav och ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.
  • Vi ska motivera och stimulera medarbetare till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerande.

VÅRA RÅVAROR
I vår restaurang serverar vi mat efter säsong och till större delen av närproducerade råvaror. Där vi kan väljer vi helst hållbarhetsmärkta råvaror som tex MSC-märkt fisk och skaldjur, svenskt kött och kyckling, ekologiskt kaffe & te. Våra ägg kommer från frigående höns.

Vi använder inget flaskvatten utan filtrerar och kolsyrar vattnet på plats.

Genom att erbjuda ett större urval av vegetariska/veganska rätter arbetar vi för ändrade konsumtionsmönster för att stimulera våra gäster att välja alternativ från växtriket och på så sätt balansera konsumtionen av kött, fisk och skaldjur.

KVALITET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET:
Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att våra gäster tryggt kan äta våra rätter och bakverk.

AVFALL & ÅTERVINNING:
Vi har en fungerande avfallshantering och så långt som möjligt återvinner och återanvänder vi avfall som genereras av verksamheten.
Vi använder minimalt med sopsäckar.
Vi använder sorteringskärl för: hårdplastförpackningar, metall, pappersförpackningar, brännbart, färgat glas, ofärgat glas och kartong.
Vi arbetar aktivt och medvetet för att matsvinn ska minimeras genom noggrant planerade inköp och kompostion av menyer. Vårt matavfall mals ner i vår matavfallskvarn som finns i köket och lagras i tank under byggnaden, därefter går avfallet till anläggningen för bioenergi.

KOMMUNIKATION & UTBILDNING
Fortbilda vår personal och kommunicera vårt miljöarbete till gäster, leverantörer, anställda och övriga intressenter via vår hemsida och interna kommunikationskanaler.
Minska förbrukningen av kemikalier i stort genom tydliga rutiner och utbildning av personal.

HYGIEN, RENGÖRINGSARTIKLAR OCH FÖRPACKNINGAR:
Vår verksamhet använder produkter som utgör ett mer hållbart val. Det betyder att produkterna antigen har miljömärkning eller uppfyller fastställda miljökrav från någon kontrollorganisation.